De diëtist

Sinds april 2013 ben ik, Joset Holtslag, werkzaam als zelfstandig diëtist in het Gezondheidscentrum in Vorden. Deze praktijk heb ik voortgezet na het beëindigen van de diëtistenpraktijk van Daphne Waarle. Naast mijn werk in de praktijk werk ik als diëtist in verpleeg- en verzorgingshuizen binnen Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé.JHoltslagpasfoto

Hieronder een korte introductie van mij en mijn voorgeschiedenis.

In augustus 2009 heb ik de vierjarige HBO-opleiding Voeding & Diëtetiek afgerond aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Na het afronden van mijn opleiding kreeg ik de mogelijkheid om op een middelbare school te werken als docente verzorging. Dit heb ik een jaar met plezier gedaan.

Na dit jaar wilde ik graag de werkzaamheden als diëtist weer oppakken. Ik vind het belangrijk dat u, naast algemene voedingsinformatie, ook individuele adviezen en begeleiding op het gebied van uw voedingsgerelateerde vragen en problemen kunt krijgen, die bij uzelf passen.
Dieet en voedingsinformatie is overal te vinden. Deze informatie is echter niet altijd voor u van toepassing of past niet bij uw persoonlijke situatie en/of leefpatroon. Als diëtist luister ik naar uw wensen, behoeften, manier van leven en naar uw vragen. Naar aanleiding daarvan adviseer ik u welke voeding bij u past.

Als diëtist sta ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit betekent dat ik werkzaam mag zijn onder de titel ‘dietist’, omdat ik aan de opleidingseisen hiervoor voldoe en mijn kennis en handelen up to date houdt door het volgen van scholingen, cursussen, bijeenkomsten/symposia en daarnaast evidence based werk (werken naar aanleiding van actuele protocollen en evidence based onderzoeken)

Tevens ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD).
Het beleid van de NVD is gericht op de ondersteuning van de diëtist waarbij zij streeft naar optimale kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van diëtistische zorg. De NVD ontwikkelt producten en diensten die ervoor moeten zorgen dat leden een stevige positie verwerven en/of behouden en hun cliënten succesvol kunnen behandelen. De NVD voert hiertoe onder meer overleg met derden zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheid en patiënten- en consumentenorganisaties, biedt scholingen aan en faciliteert evidence based (bron: www.nvdietist.nl)