Tarieven

De tarieven voor de dieetadvisering worden gehanteerd zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) zijn vastgesteld. Deze tarieven gelden voor niet gecontracteerde zorg, dus vallen buiten de zorggroep voor diabeteszorg. Het basistarief is € 15,- per 15 minuten.

Type consult

Contact (directe tijd)

Uitwerktijd (indirecte tijd)

Tarief

Eerste consult

60 minuten

30 minuten

€ 90,-

Vervolgconsult

20 minuten

15 minuten

€ 30,-

Telefonisch consult

10 minuten

5 minuten

€ 15,-

Bij een huisbezoek geldt een toeslag van € 20,00 per bezoek.

Onder directe tijd wordt verstaan:

  • De gesprekstijd, zowel direct persoonlijk contact als contact per telefoon of e-mail.

Onder indirecte tijd wordt verstaan:

  • Opzoeken medische gegevens en overleg met verzorging en/of mede behandelaars.
  • Berekenen van uw voeding, opstellen voorbeelddagmenu.
  • Bijhouden van uw status, schrijven van een rapportage aan uw huisarts
  • Regelen van een machtiging voor aanvullende voeding.